UG Jeleśnia Telefony

Urząd Gminy Jeleśnia

Spis telefonów i połączeń w Urzędzie Gminy w Jeleśni

ADRES :
Urząd Gminy w Jeleśni
ul. Plebańska 1
34-340 Jeleśnia
NIP: 553-10-74-146

Numer konta dochodów Urzędu Gminy: 34 8118 0002 0000 0101 2000 0080 Bank Spółdzielczy w Jeleśni

Numer konta podstawowego Gminy: 05 8118 0002 0000 0101 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Jeleśni

CENTRALA – BIURO PODAWCZE
33 86-30-700
SEKRETARIAT – WÓJT: 33 86-30-701
fax: 33 86-36-797
SEKRETARZ URZĘDU:  33 86-30-703

 

KSIĘGOWOŚĆ:
SKARBNIK Urzędu (główny księgowy) 33 86-30-704
Podatki ( od nieruchomości) 33 86-30-724
Podatki (od środków transportu) 33 86-30-725
Kasa 33 86-30-723
Księgowość budżetowa 33 86-30-705
Płace (ZUS, księg.budżet. świetlice, przedszk.) 33 86-30-721
Księgowość budżetowa – oświata Gł. Księgowa 33 86-30-710

 

REF. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH, INWESTYCJE i FUNDUSZE EUROPEJSKIE:
Leśnictwo, rolnictwo, nieruchomości 33 86-30-715
Drogi, oświetlenie 33 86-30-716
KIEROWNIK REFERATU – budownictwo 
33 86-30-707
Straże Pożarne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 33 86-30-716

 

KIEROWNIK ds. INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
33 86-30-706

 

REF. OŚWIATY, EWIDENCJI LUDNOŚCI, USC, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 33 86-30-713
KIEROWNIK USC (Urząd Stanu Cywilnego) 33 86-30-712
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
33 86-30-712
KIEROWNIK OŚWIATY – kadry 33 86-30-709
Główna Księgowa – oświata 33 86-30-710
Płace, ZUS (księg.budż, świetlice, przedszk.) 33 86-30-721

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
KIEROWNIK GOPS 33 86-30-731
Pracownicy socjalni (pomoc finansowa
i pomoc socjalna) – pok. nr 2
33 86-19-575

 

GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JELEŚNI  506 468 019
TURYSTYKA – INFORMACJA TURYSTYCZNA 502 657 707
BIURO RADY GMINY 33 86-30-714
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 33 86-30-720
GMINNE CENTRUM INFORMACJI (sala komputerowa) 33 86-30-722
GMINNY OŚRODEK KULTURY 33 86-36-668
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 33 86-30-726

źródło UG Jeleśnia